İletişim bilgilerini burada bulabilirsiniz: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
İsviçre’de bulunuyorsanız, veri koruma yetkililerinin iletişim bilgilerini burada bulabilirsiniz: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Onayınızın geri çekilmesi: Geçerli yasaya bağlı olarak açık ve/veya zımni onay olabilecek kişisel bilgilerinizi işlemek için onayınıza güveniyorsak, onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. “BU BİLDİRİM HAKKINDA BİZİMLE NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ?” bölümünde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçerek onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. altında.
Ancak bunun, geri çekilmeden önceki işleme işleminin hukuka uygunluğunu etkilemeyeceğini ve yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlarda, kişisel bilgilerinizin rıza dışında yasal işleme gerekçelerine dayanarak işlenmesini etkilemeyeceğini lütfen unutmayın.
Çerezler ve benzer teknolojiler: Çoğu Web tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. İsterseniz genellikle tarayıcınızı çerezleri kaldıracak ve çerezleri reddedecek şekilde ayarlamayı seçebilirsiniz. Çerezleri kaldırmayı veya çerezleri reddetmeyi seçerseniz bu, Hizmetlerimizin belirli özelliklerini veya hizmetlerini etkileyebilir. Hizmetlerimizde reklamverenlerin ilgi alanına dayalı reklamlarını devre dışı bırakmak için http://www.aboutads.info/choices/ adresini ziyaret edin.
Gizlilik haklarınızla ilgili sorularınız veya yorumlarınız varsa bize e-posta gönderebilirsiniz.

 1. TAKİP ETMEME ÖZELLİKLERİ İÇİN KONTROLLER
  Çoğu web tarayıcısı ve bazı mobil işletim sistemleri ve mobil uygulamalar, çevrimiçi tarama etkinliklerinizle ilgili verilerin izlenmemesi ve toplanmaması yönündeki gizlilik tercihinizi belirtmek için etkinleştirebileceğiniz bir Takip Etme (“DNT”) özelliği veya ayarı içerir. Bu aşamada DNT sinyallerinin tanınması ve uygulanmasına yönelik tek tip bir teknoloji standardı nihai hale getirilmemiştir. Bu nedenle, şu anda DNT tarayıcı sinyallerine veya çevrimiçi olarak takip edilmeme tercihinizi otomatik olarak ileten başka herhangi bir mekanizmaya yanıt vermiyoruz. Gelecekte uymamız gereken bir çevrimiçi takip standardı benimsenirse, sizi bu uygulama hakkında bu gizlilik bildiriminin revize edilmiş bir versiyonunda bilgilendireceğiz.
 2. KALİFORNİYA’DA İKAMET EDENLERİN ÖZEL GİZLİLİK HAKLARI VAR MI?
  Kısaca: Evet, Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, kişisel bilgilerinize erişim konusunda size belirli haklar verilmektedir.
  “Shine The Light” yasası olarak da bilinen Kaliforniya Medeni Kanunu Bölüm 1798.83, Kaliforniya’da ikamet eden kullanıcılarımızın yılda bir kez ve ücretsiz olarak bizden kişisel bilgi kategorileri (varsa) hakkında bilgi talep etmesine ve almasına izin verir. doğrudan pazarlama amacıyla üçüncü taraflara açıklanmış olup, bir önceki takvim yılında kişisel bilgileri paylaştığımız tüm üçüncü tarafların adları ve adresleri. Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız ve böyle bir talepte bulunmak istiyorsanız lütfen talebinizi aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bize yazılı olarak gönderin.
  18 yaşın altındaysanız, Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız ve Hizmetlerde kayıtlı bir hesabınız varsa, Hizmetlerde herkese açık olarak yayınladığınız istenmeyen verilerin kaldırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu tür verilerin kaldırılmasını talep etmek için lütfen aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin ve hesabınızla ilişkili e-posta adresini ve Kaliforniya’da ikamet ettiğinize dair beyanı ekleyin. Verilerin Hizmetlerde herkese açık olarak görüntülenmemesini sağlayacağız ancak verilerin tüm sistemlerimizden (örn. yedeklemeler vb.) tamamen veya kapsamlı bir şekilde kaldırılamayabileceğini lütfen unutmayın.
  CCPA Gizlilik Bildirimi
  Kaliforniya Yönetmelik Kuralları bir “ikamet edeni” şu şekilde tanımlamaktadır:
  (1) Kaliforniya Eyaleti’nde geçici veya geçici amaçlar dışında bulunan her birey ve
  (2) Kaliforniya Eyaleti’nde ikamet eden ve geçici veya geçici bir amaçla Kaliforniya Eyaleti dışında bulunan her birey
  Diğer tüm bireyler “yerleşik olmayan” olarak tanımlanmaktadır.
  Bu “yerleşik” tanımı sizin için geçerliyse, kişisel bilgilerinizle ilgili belirli hak ve yükümlülüklere uymamız gerekir.
  Hangi kategorilerdeki kişisel bilgileri topluyoruz?
  Son on iki (12) ay içinde aşağıdaki kategorilerdeki kişisel bilgileri topladık:
  Toplanan Kategori Örnekleri
  A. Tanımlayıcılar
  Gerçek ad, takma ad, posta adresi, telefon veya cep telefonu iletişim numarası, benzersiz kişisel tanımlayıcı, çevrimiçi tanımlayıcı, İnternet Protokolü adresi, e-posta adresi ve hesap adı gibi iletişim bilgileri
 • EVET
  B. California Müşteri Kayıtları kanununda listelenen kişisel bilgi kategorileri
  İsim, iletişim bilgileri, eğitim, istihdam, istihdam geçmişi ve mali bilgiler
 • EVET
  C. Kaliforniya veya federal yasalar kapsamında korunan sınıflandırma özellikleri
  Cinsiyet ve doğum tarihi
 • HAYIR
  D. Ticari bilgiler
  İşlem bilgileri, satın alma geçmişi, finansal ayrıntılar ve ödeme bilgileri
 • HAYIR
  E. Biyometrik bilgiler
  Parmak izleri ve ses izleri
 • HAYIR
  F. İnternet veya diğer benzer ağ faaliyetleri
  Tarama geçmişi
 • y, arama geçmişi, çevrimiçi davranış, ilgi alanı verileri ve bizim ve diğer web siteleri, uygulamalar, sistemler ve reklamlarla olan etkileşimler
 • HAYIR
  G. Coğrafi konum verileri
  Cihaz konumu
 • HAYIR
  H. Sesli, elektronik, görsel, termal, kokusal veya benzeri bilgiler
  Ticari faaliyetlerimizle bağlantılı olarak oluşturulan görseller ve ses, video veya çağrı kayıtları
 • HAYIR
  I. Mesleki veya istihdamla ilgili bilgiler
  Bize bir iş başvurusunda bulunmanız halinde size Hizmetlerimizi iş düzeyinde veya iş unvanı, iş geçmişi ve mesleki niteliklerde sunmak için iş iletişim bilgileri
 • HAYIR
  J. Eğitim Bilgileri
  Öğrenci kayıtları ve rehber bilgileri
 • HAYIR
  K. Diğer kişisel bilgilerden yapılan çıkarımlar
  Örneğin bir bireyin tercihleri ve özellikleri hakkında bir profil veya özet oluşturmak için yukarıda listelenen toplanan kişisel bilgilerin herhangi birinden yapılan çıkarımlar
 • EVET
  Ayrıca aşağıdaki durumlarda bizimle şahsen, çevrimiçi olarak veya telefon ya da posta yoluyla etkileşimde bulunduğunuz durumlar aracılığıyla bu kategorilerin dışındaki diğer kişisel bilgileri de toplayabiliriz:
  Müşteri destek kanallarımız aracılığıyla yardım almak;
  Müşteri anketlerine veya yarışmalara katılım; Ve
  Hizmetlerimizin sunulmasını kolaylaştırmak ve sorularınıza yanıt vermek.
  Kişisel bilgilerinizi nasıl kullanıyor ve paylaşıyoruz?
  Veri toplama ve paylaşma uygulamalarımız hakkında daha fazla bilgiyi bu gizlilik bildiriminde bulabilirsiniz
  Vazgeçme hakkınızı kullanmak için yetkili bir temsilci kullanıyorsanız, yetkili temsilci sizin adınıza hareket etmek için geçerli bir şekilde yetkilendirildiğine dair kanıt sunmazsa talebi reddedebiliriz.
  Bilgileriniz başkalarıyla paylaşılacak mı?
  Kişisel bilgilerinizi, bizimle her bir hizmet sağlayıcı arasındaki yazılı bir sözleşme uyarınca hizmet sağlayıcılarımıza açıklayabiliriz. Her hizmet sağlayıcı, bilgileri bizim adımıza işleyen, kâr amacı güden bir kuruluştur.
  Kişisel bilgilerinizi, teknolojik gelişme ve tanıtım için dahili araştırma yapmak gibi kendi iş amaçlarımız için kullanabiliriz. Bu, kişisel bilgilerinizin “satılması” olarak değerlendirilmez.
  Önceki on iki (12) ay içerisinde herhangi bir kişisel bilgiyi ticari veya ticari bir amaçla üçüncü taraflara açıklamadık veya satmadık. Gelecekte web sitesi ziyaretçilerine, kullanıcılara ve diğer tüketicilere ait kişisel bilgileri satmayacağız.
  Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız
  Kişisel bilgilerinizin silinmesini isteyebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi silmemizi isterseniz, başka bir tüketicinin ifade özgürlüğü hakkını kullanması gibi (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yasaların öngördüğü belirli istisnalara tabi olarak isteğinize saygı duyacağız ve kişisel bilgilerinizi sileceğiz , yasal bir zorunluluktan kaynaklanan uyumluluk gereksinimlerimiz veya yasa dışı faaliyetlere karşı koruma sağlamak için gerekli olabilecek herhangi bir işlem.
  Koşullara bağlı olarak şunları bilme hakkınız vardır:
  kişisel bilgilerinizi toplayıp toplamadığımız ve kullanıp kullanmadığımız;
  topladığımız kişisel bilgilerin kategorileri;
  toplanan kişisel bilgilerin kullanılma amaçları;
  kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara satıp satmadığımız;
  ticari amaçla sattığımız veya açıkladığımız kişisel bilgi kategorileri;
  kişisel bilgilerin ticari amaçla satıldığı veya ifşa edildiği üçüncü tarafların kategorileri; Ve
  kişisel bilgilerin toplanması veya satılmasına yönelik ticari veya ticari amaç.
  Yürürlükteki yasa uyarınca, bir tüketici talebine yanıt olarak kimlik bilgileri kaldırılan tüketici bilgilerini sağlama veya silme ya da bir tüketici talebini doğrulamak için bireysel verileri yeniden tanımlama yükümlülüğümüz yoktur.
  Tüketicinin Gizlilik Haklarının Kullanımında Ayrımcılık Yapmama Hakkı
  Gizlilik haklarınızı kullanırsanız size karşı ayrımcılık yapmayacağız.
  Doğrulama süreci
  Talebinizi aldıktan sonra, sistemimizde hakkında bilgi sahibi olduğumuz kişiyle aynı kişi olduğunuzu belirlemek için kimliğinizi doğrulamamız gerekecektir. Bu doğrulama çabaları, bize daha önce sağladığınız bilgilerle eşleştirebilmemiz için sizden bilgi sağlamanızı istememizi gerektirmektedir. Örneğin, gönderdiğiniz talebin türüne bağlı olarak, sağladığınız bilgileri halihazırda kayıtlı olan bilgilerle eşleştirebilmemiz için sizden belirli bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz veya sizinle bir iletişim yöntemi (ör. bize daha önce sağladığınız telefon veya e-posta). Koşulların gerektirdiği şekilde başka doğrulama yöntemlerini de kullanabiliriz.
  Talebinizde sağladığınız kişisel bilgileri yalnızca kimliğinizi veya talepte bulunma yetkinizi doğrulamak için kullanacağız. Mümkün olduğu ölçüde, doğrulama amacıyla sizden ek bilgi talep etmekten kaçınacağız. Ancak, halihazırda tarafımızca tutulan bilgilerden kimliğinizi doğrulayamazsak, kimliğinizi doğrulamak ve güvenlik veya sahtekarlığı önlemek amacıyla ek bilgi sağlamanızı talep edebiliriz.
 • amaçlar. Sizi doğrulamayı bitirir bitirmez, ek olarak sağlanan bu bilgileri sileceğiz.
 • Diğer gizlilik hakları
 • Kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz.
 • Yanlış olması veya artık geçerli olmaması durumunda kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep edebilir veya bilgilerin işlenmesinin kısıtlanmasını isteyebilirsiniz.
 • Sizin adınıza CCPA kapsamında talepte bulunması için yetkili bir temsilci atayabilirsiniz. CCPA uyarınca sizin adınıza hareket etmek üzere geçerli bir şekilde yetkilendirildiğine dair kanıt sunmayan yetkili bir acentenin talebini reddedebiliriz.
 • Kişisel bilgilerinizin gelecekte üçüncü taraflara satılmasından vazgeçmeyi talep edebilirsiniz. Bir çekilme talebi aldığımızda, mümkün olan en kısa sürede, ancak talebin sunulduğu tarihten itibaren en geç on beş (15) gün içinde talep üzerine harekete geçeceğiz.
 • Bu hakları kullanmak için bizimle e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.
 • ziyaret ederek
 • veya bu belgenin altındaki iletişim bilgilerine başvurarak. Verilerinizi nasıl işlediğimizle ilgili bir şikayetiniz varsa, sizden haber almak isteriz.
 • Metrikler
 • Önceki takvim yılı için alınan tüm CCPA taleplerine ilişkin ölçümlerimizi bulabilirsiniz.
 • BU BİLDİRİMDE GÜNCELLEME YAPIYOR MUYUZ?
  Kısacası: Evet, ilgili yasalara uygunluğu sürdürmek için bu bildirimi gerektiği şekilde güncelleyeceğiz
  Bu gizlilik bildirimini zaman zaman güncelleyebiliriz. Güncellenen sürüm, güncellenmiş bir “Revize Edilme” tarihi ile belirtilecek ve güncellenen sürüm, erişilebilir olur olmaz yürürlüğe girecektir. Bu gizlilik bildiriminde önemli değişiklikler yapmamız durumunda, söz konusu değişikliklere ilişkin belirgin bir bildirim yayınlayarak veya doğrudan size bir bildirim göndererek sizi bilgilendirebiliriz. Bilgilerinizi nasıl koruduğumuz konusunda bilgi sahibi olmak için bu gizlilik bildirimini sık sık incelemenizi öneririz.
 • BU İLAN HAKKINDA BİZİMLE NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ?
  Bu bildirimle ilgili sorularınız veya yorumlarınız varsa bize e-posta gönderebilirsiniz.
 • SİZDEN TOPLADIĞIMIZ VERİLERİ NASIL İNCELEYEBİLİR, GÜNCELLEYEBİLİR VEYA SİLEBİLİRSİNİZ?
  Ülkenizde geçerli yasalara göre sizden topladığımız kişisel bilgilere erişim talep etme, bu bilgileri değiştirme veya silme hakkına sahip olabilirsiniz.